Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η συνέδριο έχει τελειώσει.

1ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Σεξολογίας “Θεραπεία Σεξουαλικών Διαταραχών”

25/11/2011 - 27/01/2012

1st sexology congress cover image

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Tα τελευταία 30 χρόνια έχει συντελεστεί µια πολύ µεγάλη αλλαγή στην στάση
της κοινωνίας απέναντι στη σεξουαλικότητα. Η λεγόµενη σεξουαλική «…επα-
νάσταση» και το αντισυλληπτικό χάπι που απελευθέρωσε τις γυναίκες από το
φόβο της εγκυµοσύνης συνέβαλαν στη µαζική αλλαγή στη σεξουαλική συµπε-
ριφορά. Αυτή η αλλαγή οδήγησε στην ανάπτυξη µιας σειράς ερευνών που απο-
κάλυψαν την ύπαρξη διαφόρων προβληµάτων γύρω από την σεξουαλική
λειτουργία και στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων τόσο για τις
ψυχογενείς όσο και τις οργανικού τύπου σεξουαλικές δυσλειτουργίες.
Ενώ όλα αυτά ξεκίνησαν στο όνοµα της ‘’απελευθέρωσης’’ και ευαγγελίστηκαν
µια καλύτερη σεξουαλική ζωή, η φιλελευθεροποίηση στο σεξ, οι ανοικτές συ-
ζητήσεις και το πιο σηµαντικό, οι επιστηµονικές λεπτοµερείς περιγραφές των
παραµέτρων της σεξουαλικότητας και οι συσχετίσεις της, προκάλεσαν σύγχυση.
Η µαζική επιβολή, ασυνείδητα, εγκατέστησε κανόνες και αξίες για τη σεξουαλική
συµπεριφορά µε τις οποίες ο κόσµος µετρά τους άλλους και µετριέται. Άτοµα
που προηγουµένως αισθάνονταν µη φυσιολογικά / αποκλίνοντα για τις ακραίες
σεξουαλικές τους δραστηριότητες ανακουφίστηκαν, ενώ αρκετοί άλλοι άν-
θρωποι µπορεί πια να νιώθουν «ανίκανοι» όταν ακούν για ακραίες σεξουαλι-
κές δραστηριότητες. Τα όρια της φυσιολογικότητας διευρύνθηκαν και
αναγκαστικά επανακαθορίστηκαν.
Όλο και περισσότεροι γιατροί αξιολογούν το σεξ ως το κέντρο της υγιούς ζωής.
Υπάρχει πληθώρα δηµοσιευµάτων µε φυσιολογικούς και τεχνικούς όρους που
προσδιορίζουν τη σωστή διαδικασία «για να τον / την ευχαριστήσετε». Η εγ-
κράτεια είναι η νέα απόκλιση.
Με την ενθάρρυνση των γυναικών να κοιτάζουν το σαλόνι του Playboy και τους
άνδρες να επιζητούν την τελειότητα του Πρίαπου, µπορεί να προχωρήσουµε σε
ό,τι ονοµάζεται «τυραννία της σεξουαλικότητας».
Το πρόβληµα µε µια καθαρά ιατρική προσέγγιση της σεξουαλικής συµπεριφο-
ράς είναι ότι µπορεί να αγνοούνται τα διαπροσωπικά και κοινωνικά δυναµικά,
καθώς οι άνθρωποι επιλέγουν ο ένας τον άλλο για την µοναδικότητά του.
Η σεξουαλική λειτουργία, µια λειτουργία που ωθεί στην ανάπτυξη σχέσεων σε
όλο το ζωικό βασίλειο, µετατράπηκε στη σύγχρονη κοινωνία σε ένα άθληµα, σε
ένα κυνήγι σεξουαλικών επιδόσεων. Έτσι, καταστρατηγήθηκε ένα µεγάλο µέρος
των θετικών στοιχείων που επέφερε η αναγνώριση και η αποδοχή της σεξουα-
λικότητας στη ψυχολογική ισορροπία.
Στο συνέδριο αυτό, θα παρουσιαστούν από έγκριτους στο τοµέα της σεξολογίας
συναδέλφους, έγκυρες θέσεις, όπως σήµερα τουλάχιστον αποδέχεται η επι-
στήµη σε µια προσπάθεια να τοποθετηθεί η σεξουαλική λειτουργία στο ρόλο της
στη ψυχική σφαίρα και να ενηµερωθούν οι ενδιαφερόµενοι για τις µορφές αν-
τιµετώπισης των διαφόρων σεξουαλικών δυσλειτουργιών.

Οργανωτικοί Φορείς

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής & Ελληνική Εταιρεία
Μελέτης Σεξουαλικής Συµπεριφοράς και ∆ιαφυλικών Σχέσεων
µε την επιστηµονική συνεργασία

• της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών (Αιγινήτειο Νοσοκοµείο)
• του Κέντρου Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας του Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
και τη συµµετοχή
• της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας
• της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας
• της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής
• της Ελληνικής Εταιρείας Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών
• της Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής και Νεανικής Γυναικολογίας
• της Εταιρείας Μελέτης και Πρόληψης Σεξουαλικής Κακοποίησης
• του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς
• του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας
• της Μονάδας Εφηβικής Υγείας του Νοσοκοµείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»
• του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας

 

Λεπτομέρειες

Αρχή:
25/11/2011
Τέλος:
27/01/2012
Κατηγορία Συνέδρια:
sexology.com.gr