2ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ”

16 Μαΐου - 17 Μαΐου
online

Μήνυμα Eπιτροπής Έχοντας ως γνώμονα την επιστημονική μελέτη των διαπροσωπικών σχέσεων - με επικέντρωση στις σεξουαλικές σχέσεις - και των θεωρητικών και κλινικών πτυχών της … Συνεχίστε να διαβάζετε το 2ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ”.