Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η συνέδριο έχει τελειώσει.

2ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Σεξολογίας

30/01/2015 - 01/02/2015

2nd Sexology Congress cover image

Αγαπητές/οι συνάδελφοι, Aγαπητές/οι φίλες και φίλοι,
Έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχε-
τε και να παρακολουθήσετε το 2ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο
Σεξολογίας που θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχεί-
ου Grand Hotel, στη Θεσσαλονίκη, από 30 Ιανουαρίου ως 1 Φεβρου-
αρίου 2015.
Το προηγούμενο, 1ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Σεξολογίας, είχε
πραγματοποιηθεί, με μεγάλη επιτυχία, στην Αθήνα το 2011. Το 2ο Συνέδριο
οργανώνεται από τη Διεθνή Εταιρία «Εγκέφαλος και Συμπεριφορά» (ΔΕΤΕΣ,
ISBB “International Society on Brain and Behavior”), που έχει ένα πλούσιο
ιστορικό διοργάνωσης επιτυχημένων διεθνών συνεδρίων και επιστημονικών
εκδηλώσεων. Στο συνέδριο έχει επίσης ενεργό ρόλο ο κλάδος Σεξουαλι-
κότητας και Διαπροσωπικών Σχέσεων της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρίας.
Η σεξουαλικότητα και η σεξουαλική λειτουργία φαίνεται ότι αποτελούν ση-
μαντικούς παράγοντες που σχετίζονται με την προσωπικότητα, γενική ψυχο-
κοινωνική λειτουργικότητα και ψυχική/σωματική υγεία του ανθρώπου.
Η μελέτη της ανθρώπινης σεξουαλικότητας, των διαταραχών της και των δια-
φόρων συναφών θεμάτων σεξουαλικής ιατρικής/σεξουαλικής υγείας αποτε-
λεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον επιστημονικό πεδίο που προκαλεί, ιδιαίτερα τα
τελευταία χρόνια, μεγάλο ενδιαφέρον και στη χώρα μας.

Τα θέματα του Συνεδρίου περιλαμβάνουν:
•Γενικά θέματα σεξουαλικότητας/ψυχοσεξουαλικότητας
•Θέματα σεξουαλικής υγείας
•Σεξουαλικότητα στο ζευγάρι, διαπροσωπικές σχέσεις
•Σεξουαλικές δυσλειτουργίες, διαγνωστική ταξινόμηση,
διαγνωστικές προσεγγίσεις, θεραπεία
•Θέματα σεξουαλικής ιατρικής
•Οργανικές νόσοι και σεξουαλικά προβλήματα
•Ψυχογενείς σεξουαλικές δυσλειτουργίες
•Παραφιλικές συμπεριφορές
•Ομοφυλοφυλία
•Δυσφορία του φύλου
•Φαρμακολογία (σεξουαλική φαρμακολογία,
ψυχοφαρμακολογία, σεξουαλικές φαρμακευτικές παρενέργειες)

•Ψυχοθεραπευτικά θέματα
•Σεξουαλική παραβατικότητα
•Τέχνη και σεξουαλικότητα
•Σεξουαλικότητα και κοινωνία/ΜΜΕ

Λεπτομέρειες

Αρχή:
30/01/2015
Τέλος:
01/02/2015
Κατηγορία Συνέδρια:
sexology.com.gr